sửa chữa ánh sáng

P4 JBLighting nổ IC, pan không quay

LightSky F330GT

ChauVet Rogue R2 Beam

Coemar Testa 2500 HTI/SE

Cineroid LM400-Vce

ARRI True Blue D25

Coemar Infinity Spot/Wash

Weinas.BS350

Lightsky ECL 54-415

Studiodue. CityColor.HighPower 2500

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH