Bóng đèn osram

HMI 9000W/ SE

HMI 18000W/SE GX51

64815 10000 W 230 V, CP83

93734 1000 W 240 V FEP

DXX 800 W, 230 V ,64571

Bóng đèn 64583 1000W 230V R7S

64571 800W 230V R7s

Bóng đèn 66760 PRO 60W 230V G9

Bóng đèn LOK-IT! 1000/PS BRILLIANT

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH