Bóng đèn máy chiếu phim

Bóng đèn Ushio DXL-20SN

Bóng đèn Christie CDXL 30SD

Bóng đèn Christie CDXL 20

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH