MSD platinum 5r( Beam 5R)

Hãng sản xuất Philips

Sản xuất tại TQ

Côngsuấtbóng 189W

Nhiệtđộmàu: 8000K

Tuổi thọ: 3.000h

Được sử dụng cho các đèn:

Acme XP-5R BEAM
American DJ Vizi Beam 5R / Vizi Spot 5R
Clay Paky Sharpy
DTS Jack
Ehrgeiz Cobalt Plus 5R / Cobalt Plus Beam 5R / Cobalt Plus Spot 5R
Elation Platinum Beam 5 R / Platinum Spot 5 R / Platinum Spot 5 R Pro
Futurelight PLB-5R / PLS-5R
Jolly X-BEAM 5R / X-SPOT 5R
PR Lighting XR 200 Beam
Terbly PT160 Pro / JT160-E / JT160B / PT160B / PT160B Pro
Triton Blue 5R-BEAM / 5R-SPOT

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH