MSD Platinum 15 R

Hãng sản xuất Philips

Côngsuấtbóng 300W

Nhiệtđộmàu: 8000K

Tuổi thọ: 2.000h

Được sử dụng cho các đèn:

Acme XP-15R SPOT
Ehrgeiz Cobalt X-Beam 15R
Elation Platinum Beam 15 R / Platinum Spot 15 R Pro
Fine Art Fine 300 beam / Fine 300 wash
Futurelight PLB-15R / PLS-15R
GRIVEN Graphite 2000
Jolly X-BEAM 15R
PR Lighting XR 300 Beam
Terbly Pt 320S spot / PT322S spot basic/ Pt 320B beam
Triton Blue 15R SPOT / 15R BEAM / 15R FOLLOWSPOT

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH