Dimmer 1210 (Theatrelight)

Dimmer có 12 kênh, mỗi kênh công suất 2.5kW.

Có màn hình hiển thị.

Điều khiển độ sáng tối của từng kênh, khi không kết nối với bàn điều khiển

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH