Đèn moving LASER PROJECTOR

Sản phẩm là sự kết hợp giữa hãng đèn moving GLP và hãng đèn Laser LPS

Movement

Resolution

8 – 16 Bit

Position Feedback

yes

Pan (Degrees)

660°

Tilt (Degrees)

280°

Operating Condtions

Mains voltage

100-240 VAC / 50-60Hz

Power (Watt @ 230V)

410

Maximum ambient temperature

40°C / 104°F

Operating Positionany

Specifications Laser

Laser Module (3 Watt version)

680 mW red @ 638 nm

1000 mW green @ 520 nm

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH