Cáp Video

Bảng thông số khoảng cách truyền  tín hiệu của cáp Video

Cáp Video 75ohm, dòng CHD

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH