Cáp tín hiệu âm thanh Canare L-2T2S

Cáp tín hiệu âm thanh L-2T2S, có 2 lõi, 1 lớp giáp, đường kính tổng của cáp 6mm.

Tiết diện danh định 1 lõi 0.3mm2, 23AWG.

1 lõi có 60 sợi đồng tiết diện một dây 0.08mm.

 

 

 

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH