Cáp loa 4S11 (Canare)

Cáp loa 4S11, có 4 lõi, đường kính tổng của cáp 10.7mm.

Tiết diện danh định 1 lõi 2.18mm2, 14AWG.

1 lõi có 41 sợi đồng tiết diện một dây 0.26mm.

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH